Wydarzenia

2016 konferencja listopad
 

Nowy numer: Equilibrium

Nowy numer: Oeconomia Copernicana

Międzynarodowi Partnerzy Naukowi

brno

Brno University of Technogloy, Faculty of Business and Management (Republika Czeska)
 
kaunus 
Kaunas University of Technology, School of Economics and Business (Litwa)
 
Pablodeolabide 
Pablo de Olavide University, Department of Economics, Quantitative Methods and Economic History (Hiszpania)
 
bratislava
 University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics (Slovakia)

Badania naukowe - nowe publikacje

Projekt nr 2014/2: Efektywność systemów instytucjonalnych w krajach wysoko rozwiniętych

Balcerzak A. P. (2015). Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of zero unitarization method for dynamic analysis in the years 2004-2013. Economics & Sociology. 8(2), 190-2010, DOI: dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-2/14. 

Balcerzak A. P. (2015), Wielowymiarowa analiza efektywności instytucjonalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w relacji do standardów OECD, Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(73) DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.05. 

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B. (2015), Wpływ efektywności instytucji na jakość życia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004-2010, Przegląd Statystyczny, 62(1). 

Balcerzak A.P. (2015), Europe 2020 Strategy Implementation. Grouping the Countries with the Application of Natural Breaks Method. In: A.P. Balcerzak (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy under the title Market or Government? 18-19 June 2015, Economics and Finance. Toruń: Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Tourń. 

Projekt nr 2014/3: Uwarunkowanie dostosowań fiskalnych w krajach Europy Środkowowschodniej

Balcerzak, A.P., Pietrzak, M.B. & Rogalska, E. (2016). Fiscal Contractions in Eurozone in the years 1995-2012: Can non-Keynesian effects be helpful in future deleverage process?. In: Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ugur Can (eds.). Business Challenges in the Changing Economic Landscape - Vol. 1. Springer International Publishing, pp. 483-496, DOI 10.1007/978-3-319-22596-8_35.

Balcerzak, A. P. & Rogalska, E. (2016). Non-Keynesian Effects of Fiscal Consolidations in Central Europe in the Years 2000-2013. In: M. H. Bilgin and H. Danis (Eds.) Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2. Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society. Springer International Publishing, pp. 271-282, DOI 10.1007/978-3-319-27573-4_18.

Projekt nr 2015/2: Czynniki determinujące status posiadany na rynku pracy oraz wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia w Polsce

Ryczkowski, M. (2015). Effects of Being in an Occupation - Is ISCO 1 Digit Classification Enough to Model Wages in Poland, Przegląd Statystyczny, LXII (3), pp. 321-344.

Najnowsze publikacje Wydawnictwa IBG

Zamieszczone są w dziale Nowości wydawnicze.

Newsletter

Wyszukiwarka