Organizowane konferencje i seminaria

poster

nbp pl

10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy

Termin: 27-28 czerwca 2019 r.

Strona konferencji: www.contemporary-issues.pl

 

2019.1 

Konferencja Problemy gospodarki światowej.

Termin: 10 maja 2019 r.

Strona konferencji: www.problemygospodarki.pl.

Economic Publishing Platform Journals

EPP journals

Economic Publishing Platform Books

EPP books

Catallaxy

Contemporary Issues in Economy. Proceedings...

Equilibrium

Oeconomia Copernicana

Międzynarodowi Partnerzy Naukowi

1Czechy
Brno University of Technogloy, Faculty of Business and Management (Republika Czeska)
6Rumunia
“Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (Rumunia)
2Wgry
Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics (Hungary)
3Rosja
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Institute of Economics and Entrepreneurship (Federacja Rosyjska)
4Hiszpania
Pablo de Olavide University, Department of Economics, Quantitative Methods and Economic History (Hiszpania)
5Sowacja
 University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics (Slovakia)
7Litwa
Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management (Litwa)

Badania naukowe - nowe publikacje

Międzynarodowe projekty badawcze

Nr projektu badawczego 2016/1 - Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi krajów Unii Europejskiej, przy współpracy z Brno University of Technology, Faculty of Business and Management (Republika Czeska).

brno

Zinecker, M., Balcerzak, A. P., Fałdziński, M., Meluzín, T., & Pietrzak, M. B. (2016). Application of DCC-GARCH Model for Analysis of Interrelations Among Capital Markets of Poland, Czech Republic and Germany. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vratna: Letra Interactive, pp. 416-421.

Meluzín, T.; Zinecker, M., Fałdziński, M., Pietrzak M., & Balcerzak, A.P. (2016). Interdependence among Capital Markets of Germany, Poland and Baltic States, Institue of Economic Research Working Papers, No. 36/2016.

Meluzín, T.; Zinecker, M., Fałdziński, M., Pietrzak M., & Balcerzak, A.P. (2016). Value-at-Risk with Application of DCC-GARCH Model, Institue of Economic Research Working Papers, No. 35/2016.

Zinecker, M., Balcerzak, A.P., Fałdziński, M., Pietrzak M., & Meluzín, T. (2016). Application of DCC-GARCH Model for Analysis of Interrelations Among Capital Markets of Poland, Czech Republic and Germany, Institue of Economic Research Working Papers, No. 4/2016.


Nr projektu badawczego 2016/4 - Determinanty procesu ekonomicznej modernizacji Europy Środkowej, realizowany przy współpracy z University of Economics in Bratislava, Słowacja.

bratislava

Reiff, M., Surmanová, K., Balcerzak, A.P. & Pietrzak, M.B. (2016). Quantitative Analysis of European Union Agriculture Performance, Institute of Economic Research Working Papers, No. 32/2016.


Krajowe projekty badawcze

Nr projektu badawczego 2016/2 - Analiza wielorozdzielcza w ekonomii

Hadaś-Dyduch, M. (2016). Wavelet Analysis of Unemployment Rate in Visegrad Countries. Institue of Economic Research Working Papers, No 37/2016

Hadaś-Dyduch (2016). Econometric-wavelet Prediction in Spatial Aspect. Institue of Economic Research Working Papers, No 30/2016

Hadaś-Dyduch (2016). Model – Spatial Approach to Prediction of Minimum Wage. Institue of Economic Research Working Papers, No 29/2016


Nr projektu badawczego 2015/2 - Czynniki determinujące status posiadany na rynku pracy oraz wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia w Polsce

Ręklewski, M. & Ryczkowski, M. (2016). The Polish Regional Labour Market Welfare Indicator And Its Links To Other Well-being Measures. Comparative Economic Research, 19(3), 113-132, DOI: 10.1515/cer-2016-0023.


Projekt nr 2014/3: Uwarunkowanie dostosowań fiskalnych w krajach Europy Środkowowschodniej

Balcerzak, A.P., Pietrzak, M.B. & Rogalska, E. (2016). Fiscal Contractions in Eurozone in the years 1995-2012: Can non-Keynesian effects be helpful in future deleverage process?. In: Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ugur Can (eds.). Business Challenges in the Changing Economic Landscape - Vol. 1. Springer International Publishing, pp. 483-496, DOI 10.1007/978-3-319-22596-8_35.

Balcerzak, A. P. & Rogalska, E. (2016). Non-Keynesian Effects of Fiscal Consolidations in Central Europe in the Years 2000-2013. In: M. H. Bilgin and H. Danis (Eds.) Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2. Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society. Springer International Publishing, pp. 271-282, DOI 10.1007/978-3-319-27573-4_18.


Projekt nr 2014/2: Efektywność systemów instytucjonalnych w krajach wysoko rozwiniętych

Balcerzak, A. P. & Pietrzak, M. B. (2017). Human Development and Quality of Institutions in Highly Developed Countries. In: M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, and U. Can (Eds.). Financial Environment and Business Development. Proceedings of the 16th Eurasia Business and Economics Society. Springer International Publishing, pp. 231-241.

Balcerzak, A. P. & Pietrzak, M. B. (2016). Quality of Human Capital in European Union in the Years 2004-2013. Application of Structural Equation Modeling. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vratna: Letra Interactive, pp. 7-12.

Pietrzak, M. B. & Balcerzak, A. P. (2016). A Spatial SAR Model in Evaluating Influence of Entrepreneurship and Investments on Unemployment in Poland. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vratna: Letra Interactive, pp. 303-308.

Balcerzak, A. P. & Pietrzak, M. B. (2016). Structural Equation Modeling in Evaluation of Technological Potential of European Union Countries in the Years 2008-2012. In M. Papież & S. Śmiech (Eds.). The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 9-18.

Pietrzak, M. B., & Balcerzak, A. P. (2016). Assessment of Socio-Economic Sustainability in New European Union Members States in the years 2004-2012. In M. Papież & S. Śmiech (Eds.). The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 120-129.

Balcerzak, A. P. (2016). Multiple-criteria Evaluation of Quality of Human Capital in the European Union Countries. Economics & Sociology, 9(2), 11-27. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-2/1.

Książki wydawane przez Instytut Badań Gospodarczych

Przejdź do strony Księgarni PTE & IBG.

Newsletter

Wyszukiwarka