poster

nbp pl

Konferencja międzynarodowa, odbywająca się co dwa lata.

Organizator: IBG, PTE Oddział w Toruniu przy współorganizacji z wiodącymi w swoich krajach uniwersytetami zagranicznymi.

Strona poświęcona konferencji: http://contemporary-issues.pl.

2020.1 

Konferencja krajowa, odbywająca się co roku. Adresowana do studentów oraz młodych naukowców realizujących studia doktoranckie.

Organizator: IBG, PTE Oddział w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Strona poświęcona konferencji: www.problemygospodarki.pl.

Newsletter

Wyszukiwarka