Nr projektu badawczego 2016/4 - Determinanty procesu ekonomicznej modernizacji Europy Środkowej

 W ostatnich dekadach kraje Europy Środkowej z sukcesem zintegrowały się ekonomicznie z europejską gospodarką. W rezultacie społeczeństwa tego regionu mogą w znacznym stopniu wykorzystać potencjał związany z procesem konwergencji z wysoko rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Z drugiej strony Europa Środkowa stoi wobec fundamentalnego wyzwania zbudowania zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, która mogłaby charakteryzować się potencjałem konkurencyjnym zbliżonym do europejskich liderów. Tym samym celem projektu badawczego jest przeprowadzenie komparatywnej analizy czynników sprzyjających procesom modernizacyjnym w gospodarkach Europy Środkowej. Badanie w szczególności koncentruje się na krajach wyszehradzkich.

W projekcie badawczym zastosowana jest metodyka badań jakościowych oraz narzędzia analiz ilościowych ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy wielowymiarowej, które mają szczególnie dużą wartość poznawczą w przypadku międzynarodowych badań porównawczych. 
 
Kierownik projektu: Ing. Marian Reiff, Ph.D. (University of Economics in Bratislava, Słowacja)

 

Projekt badawczy jest realizowany przy współpracy z University of Economics in Bratislava, Słowacja.

bratislava

 

Wstępne wyniki badań:

Reiff, M., Surmanová, K., Balcerzak, A.P. & Pietrzak, M.B. (2016). Quantitative Analysis of European Union Agriculture Performance, Institute of Economic Research Working Papers, No. 32/2016.

 
 
 

Newsletter

Wyszukiwarka