Nr projektu badawczego 2014/2 - Efektywność systemów instytucjonalnych w krajach wysoko rozwiniętych

Ostatnie trzy dekady przyniosły szereg zmian w strukturze światowej gospodarki, co wywarło także silne piętno na kierunek rozwoju ekonomii jako nauki. Wśród najważniejszych procesów wpływających na realia gospodarcze należy wskazać zjawiska transformacji krajów posocjalistycznych oraz zjawisko dynamicznego rozwoju i wzrostu znaczenia globalnej gospodarki wiedzy. Sukcesy i porażki procesów ekspansji mechanizmów rynkowych w przypadku gospodarek transformacji, ogromne zmiany technologiczne i społeczno-gospodarcze, których bezpośrednim skutkiem są przetasowania w peletonie tradycyjnych światowych liderów globalnego systemu gospodarczego, ukazały ekonomistom ogromne znaczenie jakie odgrywają krajowe systemy instytucjonalne w procesie kreowania wzrostu i dobrobytu społecznego. W tym kontekście w ostatnim okresie rozwinął się nurt badań z zakresu ekonomii instytucjonalnej, który koncentruje się na próbie kwantyfikacji i sformalizowanej ewaluacji złożonych oraz trudno mierzalnych elementów systemu instytucjonalnego poszczególnych krajów. Postęp w tej dziedzinie ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia rzetelnych badań międzynarodowych, które z perspektywy utylitarnej pozwoliłby na sformułowanie tzw. wskazań dla dobrych praktyk w zakresie wpływania na kształt narodowych systemów instytucjonalnych. Niniejszy projekt badawczy należy umiejscowić w tym nurcie.

Kierownik projektu: dr Adam P. Balcerzak

 

Wstępne wyniki badań:

Balcerzak A.P. and Pietrzak M.B. Quality of Human Capital in the European Union in the Years 2004-2013. Application of Structural Equation Modelling, IER Working Papers, 2016, No. 3.

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Quality of Institutions and Total Factor Productivity in European Union, IER Working Papers 2015, No. 165.

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Quality of Institutions for Global Knowledge-based Economy and Convergence Process in the European Union, IER Working Papers 2015, No. 163.

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Human Development and Quality of Institutions in Highly Developed Countries, IER Wroking Papers 2015, No. 156.

Balcerzak A.P., Europe 2020 Strategy Implementation. Grouping the Countries with the Application of Natural Breaks Method, IER Working Papers 2015, No. 123. 

Balcerzak A.P., Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of zero-unitarizatin method for dynamic analysis in the years 2004-2013, IER  Working Papers 2015, No. 122. 

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Efektywność instytucji a jakość życia w kontekście globalnej gospodarki opartej na wiedzy, IER Working Papers, 2015, No. 45  

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej w kontekście globalnej gospodarki opartej na wiedzy, IER Working Papers, 2014, No. 17.

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Are New EU Member States Improving Their Institutional Effectiveness for Global Knowledge-based Economy? TOPSIS Analysis for the Years 2000-2010, IER Working Papers, 2014, No. 16.

Balcerzak, A.P., Wielowymiarowa analiza efektywności instytucjonalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w relacji do standardów OECD, IER Working Papers, 2014, No. 1.

Publikacje wydane w ramach realizacji projektu:

Balcerzak A.P. (2015), Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of zero unitarization method for dynamic analysis in the years 2004-2013, Economics & Sociology, 8(2), 190-210, DOI: dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-2/14. 

Balcerzak A.P. (2015), Europe 2020 Strategy Implementation. Grouping the Countries with the Application of Natural Breaks Method. In: A.P. Balcerzak (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy under the title Market or Government? 18-19 June 2015, Economics and Finance. Toruń: Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Tourń.

Balcerzak A.P. (2015), Wielowymiarowa analiza efektywności instytucjonalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w relacji do standardów OECD, Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(73) DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.05. 

Balcerzak A.P., Pietrzak M.B. (2015), Wpływ efektywności instytucji na jakość życia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004-2010, Przegląd Statystyczny, 62(1). 

Newsletter

Wyszukiwarka